اتوماسیون صنعتی نسل چهارم

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و اهمیت سرعت و دقت در ارتباطات بخش های مختلف صنعت، لزوم رویکرد هوشمندسازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اتوماسیون صنعتی یکی از این بخش هاست که با ورود به عرصه هوشمندسازی تولید محصولات کارخانجات ، مزیت های بی شماری را برای تولید کنندگان به ارمغان آورده است. به کارگیری ادوات، تجهیزات و کنترل کننده های هوشمند، استفاده از ربات ها و شبه ربات ها با کمک اینترنت اشیاء، علاوه بر کاهش خطرات و خطاهای انسانی، سبب افزایش کیفیت و بهره وری در تولیدات گردیده است.

نسل چهارم تحولات صنعتی بر پایه محصولات مبتنی بر سیستم های فیزیکی سایبری بوده که ارتباط دهنده دو دنیای حقیقی و مجازی است. دلیل اصلی این نام گذاری، تجهیز ابزار های صنعتی و کارخانه ها به شبکه مشترک، اینترنت اشیا، پردازش ابری و در نتیجه آن هوشمند شدن ابزارهاست. این تحول در ابزارهای صنعتی، رشد عظیم در صنعت را در پی داشته که از این رو به عنوان انقلابی در زمینه صنعت به شمار می رود. در دور نمایی از صنعت نسل چهارم انتظار می رود کارخانه های تمام هوشمندی ایجاد شوند که ارتباط در آنها ارتباط ماشین با ماشین (M2M) است و در کمترین زمان تولیدات با کیفیت، مطلوب و بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی را در بازار عرضه می کنند.

در این راستا، پیشنهاد شرکت البرز میکرو سیستم به کارگیری RTU ها به منظور پایش و کنترل از راه دور تجهیزات کنترل صنعتی می باشد. RTUهای شرکت البرز میکرو سیستم قادر است با بررسی وضعیت عملکرد هر یک از تجهیزات و نظارت بر روند تولید محصولات علاوه بر سرعت و دقت بالا در بررسی و پردازش داده ها، تمامی داده های مورد نیاز را از طریق شبکه های بیسیم روی یک نمایشگر در دسترس اپراتور، نمایش می دهد. بدین ترتیب کنترل دستگاه ها نیز به سهولت انجام گرفته در نتیجه مراتب و شرایط سیستم ها به اپراتور مربوطه گزارش شده و با اعمال فرامین کنترلی به طور ایمن و مطمئن، نیاز به نیروی انسانی و خطا ها و خطرات ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش می یابد.