اخبار

اخبار

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

از تمام عزیزان؛ برای بازدید از آخرین محصولات و خدمات شرکت البرز میکروسیستم در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران دعوت بعمل میآوریم. زمان: ۹ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۸ مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ، سالن: ۲-۴۴ غرفه: ۱۰۰۷

ادامه مطلب