حضور شرکت البرز میکروسیستم در نمایشگاه توانمندی‌های فنی و مهندسی ایرانی