راه حل RTU در حمل و نقل ریلی

در طول دهه های اخیر با گسترش زیرساخت های ریلی، حداکثر بهره برداری ممکن با استفاده از روش های سنتی انجام شده است. به همین دلیل به منظور دست یابی به افزایش بهره وری و بازدهی ساختار و تجهیزات موجود و دستیابی به حمل و نقل روان، کارا و ایمن احتیاج به نوین کردن سیستم های حمل و نقل ریلی و هوشمند سازی آن ها می‌باشد. از مهم ترین مزایای بکار گیری سیستم هوشمند در قطار و مترو می توان به کاهش تاخیر یا ذخیره زمان، کنترل چراغ های ترافیک ریلی یا سیگنالینگ ، مدیریت جابجایی مسافر و کالا، مدیریت تصادفات و سوانح و موارد اضطراری، کنترل تقاطع های همسطح و در مجموع افزایش ایمنی و کارایی و جذب بیشتر مسافر به حمل و نقل ریلی، سیستم هوشمند با کاهش در مصرف سوخت و نیروی کار اشاره کرد. شرکت البرز میکرو سیستم با ارائه RTU به عنوان راه حلی برای هوشمند سازی حمل و نقل ریلی امکانات زیر را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

استفاده از AMS-R4000 به عنوان سیستم جمع آوری اطلاعات جهت استفاده در سیگنالینگ قطار و مترو در کنار اینترلاک های موجود در سیستم های کنترل خطوط کمک شایانی به پایش و فرمان پذیری خطوط حمل نقل ریلی می نماید. ارسال اطلاعات در این سیستم از طریق انواع مودم های تحت شبکه و سریال امکان پذیر بوده و خود بازبینی سیستم (Self-Diagnostic) کمک شایانی به بالاتر بردن قابلیت اطمینان در این صنعت می نماید. علاوه بر این وجود پایگاه داده در داخل RTU و امکان ثبت فرمان های ارسالی سبب شده تا تمامی فرامینی که از راه دور برای تغییر وضعیت خط ارسال می گردد ثبت و با ایجاد سطح دسترسی کاربر فیلتر شود.