اتوماسیون سیستم های فناوری اطلاعات و مراکز داده

مدیریت فضای نگهداری مراکز داده و دریافت اطلاعات صحیح از شرایط محیطی نقش بسزایی در افزایش طول عمر آن ها خواهد داشت، دریافت اطلاعات وضعیت کارکرد سرورها، میزان دما و رطوبت اتاق، پایش منابع تغذیه بدون وقفه، وضعیت باتری های پشتیبان، دمای نگه داری باتری ها، آماده به کار بودن برق اضطراری و ژنراتورها، وضعیت کلیدهای قدرت، وضعیت سیستم تهویه ، میزان جریان هوای عبوری، و بسیاری از موارد دیگر از مسائلی است در اتوماسیون سیستم های فناوری اطلاعات و مراکز داده مورد نیاز است.

RTU های سری ۴۰۰۰ شرکت البرز میکروسیستم با رنج وسیعی از کارت های ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال امکان جمع آوری و مدیریت این اطلاعات را داراست. پشتیبانی از پروتکلSNMP جهت ارسال این اطلاعات برای نرم افزارهای  ITمانند OP Manager که در مراکز داده و سرورهای تخصصی استفاده می شود سبب شده که امکان توسعه سیستم های اتوماسیون مراکز داده توسط AMS-R4000 فراهم گردد. با پایش و کنترل هوشمند مراکز داده عمر مفید سرورها، باتری ها و سایر ادوات مربوط به زیر ساخت به شدت افزایش پیدا کرده و هزینه های نگهداری کاهش می یابد. نکته مهم دیگر امکان بررسی علت بروز مشکل با بررسی سابقه خرابی و یا نقطه شروع آسیب پذیری در تجهیزات می باشد که برای تعمیرات پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است.