زمینه های فعالیت شرکت

عمده فعالیتهای شرکت البرز میکروسیستم در صنعت آب و فاضلاب طراحی , خرید, ساخت و اجرای پروژه های زیر می باشد.

سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب

☑ تصفیه خانه های آب و فاضلاب

☑ ساخت تابلوهای برق ( MV & LV ) و کنترل

آخرین پروژه های اجرایی

پروژه های اتوماسیون صورت گرفته توسط البرز میکرو سیستم در صنایع  آب و فاضلاب ، برق و انرژی ، شیشه ، آلومینیم ، سیمان ، چینی ، سرامیک ، مواد غذایی و …

همکاران تجاری ما