پروژه‌های آب و فاضلاب

از ایده تا اجرا نهایی
 

شرکت البرز میکرو سیستم در راستای اهداف خود با شرکت های صنعتی و بین المللی فعالیت داشته و این از افتخارات بزرگ البرز میکرو سیستم می باشد.