تصفیه خانه فاضلاب قزوین

تصفیه خانه فاضلاب قزوین


نمونه‌کار توضیحات
 • 0

شرح پروژه:

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۹ عدد پمپ ۲۵۰KW تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط ( ۲۰KV ) کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین ( ۴۰۰V ) تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل وسیستم تله متری نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

 • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۹ عدد
  پمپ ۲۵۰KW
 • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv
 • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق
 • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور
 • کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV)
 • کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین
 • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل وسیستم تله متری
 • نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA
اطلاعات بیشتر