ایستگاه پمپاژ فاضلاب تاکستان

ایستگاه پمپاژ فاضلاب تاکستان


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

شرح پروژه:

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۴ عدد پمپ ۲۵۰KW فاضلاب تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV) کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل وسیستم تله متری نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ

 

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۴ عدد پمپ ۲۵۰KW فاضلاب
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV)
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین
  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل وسیستم تله متری
  • نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA
  • اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ
اطلاعات بیشتر