ایستگاه پمپاژ مخزن آب رضی آباد

ایستگاه پمپاژ مخزن آب رضی آباد


نمونه‌کار توضیحات
  • 0
مشخصات پروژه:

ابعاد پروژه : ایستگاه پمپاژ با دبی خروجی Lit/s 1500
قطر لوله ورودی : ۱۴۰۰mm
قطر لوله خروجی : ۱۰۰۰mm
تعداد و توان پمپ ها : ۶ پمپ ۲۵۰kw
تانک ضربه گیر : ۶

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

تهیه، حمل، نصب لوله و شیر آلات و پمپ های مورد نیاز ایستگاه پمپاژ
تهیه، حمل، نصب تابلوهای برق و کنترل و کلیه کابل کش یهای مورد نیاز
طراحی و پیاده سازی سیستم تله متری
ساخت منهول های ورودی و خروجی شیرآلات
اجرای روشنایی محوطه مخزن
لوله گذاری ایستگاه پمپاژ
کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV)
کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین

اطلاعات بیشتر