ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

شرح پروژه:

احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با دبی ۸۰۰ لیتربرثانیه و هد ۵۰ متر جهت طرح انتقال پساب ازتصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به پالایشگاه نفت تهران .
احداث ساختمان بتنی ایستگاه پمپاژ و
احداث ساختمان الحاقی تابلوها , ترانسهای ۲۰ کیلو ولت و دیزل ژنراتور
احداث مخزن و سازه میکرواسترینر .
ساخت , نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل
تامین مصالح و اجرای تاسیسات برقی
تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی شامل میکرواسترینر ها , اتصالات , شیرها , پمپها , لوله ها.
اجرای خط انتقال ۲۰KV جهت برق رسانی به ایستگاه پمپاژ .

اطلاعات بیشتر