تصفیه خانه آب شهر ساوه

تصفیه خانه آب شهر ساوه


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

تکمیل کارهای ابنیه تصفیه خانه اجرای کارهای مکانیکی طراحی , ساخت , حمل , نصب و راه اندازی کلیه تابلوهای برق طراحی , ساخت , حمل , نصب تابلوهای کنترل و اجرای سیستم اتوماسیون تصفیه خانه اجرای کلیه تاسیسات برقی و کابل کشی های مورد نیاز

اطلاعات بیشتر