ایستگاه پمپاژ مخزن مهرگان

ایستگاه پمپاژ مخزن مهرگان


نمونه‌کار توضیحات
 • 0

شرح پروژه:

احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ احداث ساختمان پست برق داخلی تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل و نصب پمپ های ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل و نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و تجهیزات ابزار دقیق تهیه، حمل و نصب تجهیزات پست برق داخلی تهیه، حمل و نصب تجهیزات روشنایی ساختمان ایستگاه پمپاژ پست برق داخلی و محوطه محوطه سازی و دیوار کشی

مشخصات تاسیسات:

 • ابعاد : ساختمان تمام بتنی به ابعاد ۱۲.۵ * ۱۲ * ۲۵
 • ایستگاه پمپاژ با دبی خروجی ۶۱۰Lit/s
 • قطر لوله ورودی : ۷۰۰mm
 • قطر لوله های خروجی : ۶۰۰mm ،۴۰۰mm ،۲۵۰mm
 • تعداد و توان پمپ ها : ۵ عدد پمپ ۳۰kw , 4 عدد پمپ ۵۵kw 2
 • عدد پمپ ۳۷kw

 

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

 • احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ
 • احداث ساختمان پست برق داخلی
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ
 • تهیه، حمل و نصب پمپ های ایستگاه پمپاژ
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و تجهیزات ابزار دقیق
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات پست برق داخلی
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات روشنایی ساختمان ایستگاه پمپاژ پست
 • برق داخلی و محوطه
 • محوطه سازی و دیوار کشی
 • محوطه سازی
اطلاعات بیشتر