ایستگاه پمپاژ مخزن صرم

ایستگاه پمپاژ مخزن صرم


نمونه‌کار توضیحات
 • 0

شرح پروژه:

تهیه ، حمل ، نصب لوله و شیر آلات و پمپ های مورد نیاز ایستگاه پمپاژ تهیه ، حمل ، نصب تابلوهای برق و کنترل و کلیه کابل کشی های مورد نیاز ساخت منهول های ورودی و خروجی شیرآلات اجرای روشنایی محوطه لوله گذاری داخل و خارج ایستگاه پمپاژ کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین

مشخصات پروژه:

 • ابعاد : ایستگاه پمپاژ با دبی خروجی Lit/S 50
 • قطر لوله ورودی : ۴۰۰mm
 • قطر لوله خروجی : ۳۰۰mm
 • تعداد و توان پمپ ها : ۳ عدد پمپ ۴۵kw
 • تانک ضربه گیر : ۳m

 

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

 • تهیه ، حمل ، نصب لوله و شیر آلات و پمپ های مورد نیاز ایستگاه پمپاژ
 • تهیه ، حمل ، نصب تابلوهای برق و کنترل و کلیه کابل کشی های مورد نیاز
 • ساخت منهول های ورودی و خروجی شیرآلات
 • اجرای روشنایی محوطه
 • لوله گذاری داخل و خارج ایستگاه پمپاژ
 • کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین
اطلاعات بیشتر