فرم تماس با ما

ما با شرکت های صنعتی و سازمان ها در سراسر جهان کار میکنیم. چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

با ما در تماس باشید

تهران، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه وحدت ، پلاک ۱ ، واحد ۱۳

۴۴۰۳۹۸۹۰ (۰۲۱) – ۴۴۰۳۶۳۴۲ (۰۲۱)

قزوین، شهرصنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، فرعی دوم(جرجانی)، سمت راست

۳۵۲۱ ۳۲۲۴ (۰۲۸) – ۳۵۲۲ ۳۲۲۴ (۰۲۸)

 

info@alborzmicrosystem.com 

sales@alborzmicrosystem.com

اطلاعات بیشتر

نشانی: تهران – خیابان آزادی – روبروی دانشکده دامپزشکی – خیابان شهید زارع – شماره ۸ – طبقه ۳

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۴  ::   ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۹

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۱۰

دورنگار: ۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۹

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۲۰۴

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۵

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۶۶۴۳۱۷۱۹-۰۲۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۴۰۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: support@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۰۹

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۲۰۷

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۱۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۱۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com