ایستگاه پمپاژ مخزن باقر شهر

ایستگاه پمپاژ مخزن باقر شهر


نمونه‌کار توضیحات
 • 0

شرح پروژه:

احداث ساختمان بتنی ایستگاه پمپاژ احداث ساختمان الحاقی جهت تابلوها احداث ساختمان پست برق داخلی و دیزل ژنراتور ساخت منهولهای ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل و نصب اتصالات و شیر آلات ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل و نصب پمپ های ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل و نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و تجهیزات ابزار دقیق تهیه، حمل و نصب تجهیزات پست برق داخلی تهیه، حمل و نصب تجهیزات روشنایی ساختمان ایستگاه پمپاژ پست برق داخلی و محوطه محوطه سازی

مشخصات تاسیسات:

 • ابعاد : ساخت ساختمان تمام بتنی به ابعاد ۱۲.۵ * ۱۲ * ۲۵
 • ایستگاه پمپاژ با دبی خروجی ۳۰۰Lit/s
 • قطر لوله ورودی : ۸۰۰mm
 • قطر لوله خروجی : ۶۰۰mm
 • تعداد و توان پمپ ها : ۵ پمپ ۷۵kw

 

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

 • احداث ساختمان بتنی ایستگاه پمپاژ
 • احداث ساختمان الحاقی جهت تابلوها
 • احداث ساختمان پست برق داخلی و دیزل ژنراتور
 • ساخت منهولهای ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ
 • تهیه، حمل و نصب اتصالات و شیر آلات ایستگاه پمپاژ
 • تهیه، حمل و نصب پمپ های ایستگاه پمپاژ
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و تجهیزات ابزار دقیق
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات پست برق داخلی
 • تهیه، حمل و نصب تجهیزات روشنایی ساختمان ایستگاه پمپاژ پست
  برق داخلی و محوطه
 • محوطه سازی
اطلاعات بیشتر