SCADA استان مرکزی

SCADA استان مرکزی


نمونه‌کار توضیحات
  • 0
  • سیستم نظارت مرکزی (SCADA) جهت ۱۳ شهر استان مرکزی
  • ارتباط دائم با سیستم تله متری کلیه شهرها
  • ارتباطات بیسیم با پهنای باند بالا بین شهرها تا مرکز کنترل استان
  • دارای ارتباطات MPLS VPN جهت شهرهای دور و یا ارتباط پشتیبان
اطلاعات بیشتر