تله متری تاسیسات آب و فاضلاب شهر تاکستان

تله متری تاسیسات آب و فاضلاب شهر تاکستان


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

ابعاد پروژه : ۳۵ نقطه کنترلی شامل

  • ۲۰ حلقه چاه
  • ۳ باب مخزن با حجم ۲۳۰۰۰ متر مکعب
  • ۳ واحد ایستگاه پمپاژ با ۱۴ عدد پمپ
  • ۷ نقطه شبکه توزیع
  • ۲ نقطه فشارشکن