سیستم تله متری و کنترل از راه دور شهر اراک

سیستم تله متری و کنترل از راه دور شهر اراک


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

ابعاد پروژه :۱۲۱ نقطه کنترلی شامل

  • ۸۴ حلقه چاه
  • ۲۴ باب مخزن
  • ۵ واحد ایستگاه پمپاژ با ۳۱ عدد پمپ
  • ۱۵ نقطه شبکه توزیع
  • ۱ عدد تصفیه خانه آب
  • ۱ عدد سایت کلر زنی

 

 

 

اطلاعات بیشتر