سیستم تله متری و کنترل از راه دور شهر قزوین

سیستم تله متری و کنترل از راه دور شهر قزوین


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

ابعاد پروژه :۱۱۶ نقطه ی کنترلی شامل

  • ۸۱ حلقه چاه
  • ۱۳ باب مخزن
  • ۱۱ واحد ایستگاه پمپاژ با ۶۸ عدد پمپ
  • ۱۵ نقطه شبکه توزیع
  • ۱ عدد سایت کلر زنی
  • ۹ نقطه فشار شکن
اطلاعات بیشتر