سیستم تله متری و کنترل از راه دور در سلفچگان و خلجستان

سیستم تله متری و کنترل از راه دور در سلفچگان و خلجستان


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

ابعاد پروژه : ۲۷ نقطه کنترلی شامل

  • ۷ حلقه چاه
  • ۱۶ باب مخزن با حجم ۳۲۰۰۰ متر مکعب
  • ۲ واحد ایستگاه پمپاژ با ۸ عدد پمپ
  • ۲ نقطه انشعاب
اطلاعات بیشتر