سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق با مشارکت شرکت البرز میکرو سیستم